Olet täällä

Liikunta lujittaa luustoa

RuutuhyppelyLiikunta tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä edistää hyvinvointia. Useat tutkimukset osoittavat, että liikunta lapsena ja nuorena vahvistaa luustoa. Luusto tarvitsee kuormitusta kasvaakseen vahvaksi ja pysyäkseen lujana.

Parasta luustoa vahvistavaa liikuntaa on liikunta, jossa kannatellaan omaa kehonpainoa. Luusto reagoi erityisesti nopeisiin voiman muutoksiin, jollaisia tuotetaan esimerkiksi hypyissä sekä liikkeissä, joissa liike pysäytetään nopeasti ja kiihdytetään uudelleen. Lapselle sopivaa luustoa kuormittavaa liikuntaa ovat esim. perinteiset ulko- ja liikuntaleikit sekä pallopelit, joissa juostaan, hypitään ja tehdään nopeita suunnanmuutoksia.

Liikunnan tulisi olla säännöllistä ja mieluiten päivittäin toistuvaa, jotta rakentajasolut saavat jatkuvasti erilaisia liikuntaärsykkeitä toimintansa aktivoimiseksi. Lapsille suositeltavan liikunnan tulee olla monipuolista ja riittävän runsasta, koska luusto kehittyy vain kuormitetuissa kohdissa .

Päivittäisen liikunnan tulisi olla suurimmaksi osaksi leikkimielistä, jossa kuormittavuus hetkittäin vaihtelee runsaastikin. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa.

Liikuntatottumusten muotoutuminen 

Iloiset, myönteiset ja monipuoliset liikuntakokemukset lapsuusiässä luovat myös edellytyksiä elinikäiselle liikuntaharrastukselle. Lapsena ja nuorena harrastettu liikunta parantaa todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa myös aikuisena. Hoitopaikassa ja kodissa aikuiset toimivat esikuvina lapsille ja voivat näin edistää lasten liikunnallista elämäntapaa. Vähän liikkuvia lapsia aikuisen tulisi rohkaista liikkumaan.

Alle kouluikäinen lapsi ei tarvitse vielä ohjattua liikuntaharrastusta, vaan monipuolinen ja vaihteleva arkiliikunta riittää. Lapsen päivittäinen liikunta voi koostua ulkoleikeistä, kävelymatkasta kotiin, kiipeilystä, rappusten hyppelystä jne. Liikunnassa on hyvä ottaa huomioon myös eri vuodenaikojen tuomat mahdollisuudet (kesällä esim. vedessä puuhaaminen, syksyllä tutkimusretket metsässä ja marjastus, talvella hiihto ja luistelu, keväällä liikkuminen heräävässä luonnossa).