Olet täällä

Luustoisen perhe

ruokajuna.jpg

Luustoisen perhe

luustoisen_perhe.jpg

Tässä on Luustoisen perhe: isä Luja, äiti Liisa, lapset Luukas ja Lilli sekä heidän lemmikkinsä D-saurus.

”Luustoisen perhe” on Suomen Osteoporoosiliitto ry:n kolmivuotinen (v. 2005–2007) terveyskasvatusprojekti, jonka k ohderyhminä ovat lastenneuvoloiden terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, 3–6-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Projektin päämääränä on motivoida päivähoidon henkilöstöä, lastenneuvoloiden terveydenhoitajia ja lasten vanhempia huomioimaan lasten luustonhuoltoon liittyvät tekijät.

Projektin tavoitteena on:

  • luoda lastenneuvoloihin ja päivähoitoon toimintamalli lasten luustoterveyden edistämiseksi.
  • saattaa luustoterveyden edistäminen pysyväksi osaksi päivähoidon ja esiopetuksen opetus- ja toimintasuunnitelmia.

Luustoisen perhe -projekti järjestää mm. täydennyskoulutusta luustotietoudesta terveydenhoitajille ja päivähoidossa työskenteleville, kehittää lastenneuvoloihin ja päivähoitoon uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja lasten luustoterveyden edistämiseksi sekä tuottaa uutta terveyskasvatus- ja havaintomateriaalia.

Projekti toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Yhteistyökumppaneina ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen Lastenhoitoalan liitto ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja Folkhälsan.