Olet täällä

Tulevia tapahtumia

Tulossa koulutusta ammattilaisille:

Ennakkotieto: Luustoliitto järjestää maksuttoman koulutuspäivän sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle torstaina 5.11.2015 klo 9.15-16.00 Helsingissä. Koulutuspäivä on nimeltään Luustotiedon ajankohtaispäivä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: hoitoon sitoutuminen/omahoidon ohjaus, motivoiva haastattelu osana ammattilaisen työtä sekä lonkkamurtuman jälkeinen kotikuntoutus käytännönläheisestä näkökulmasta. Varsinainen ohjelma valmistuu myöhemmin.

Menneitä koulutustapahtumia:

Luustoliitto järjestää Finnish Bone Societyn (FBS) kanssa koulutusiltapäivän perjantaina 7.11.2014 klo 13.00 alkaen Helsingin yliopiston tiloissa. Kohderyhmänä ovat FBS:n jäsenet sekä muut luustotutkimuksesta kiinnostuneet. Päivää anotaan erikoislääkärikoulutuksen osaksi. Iltapäivän aikana kuullaan lonkkamurtumatutkimuksista sekä esitellään uusimpia väitöskirjoja. Koulutusiltapäivä on maksullinen.

Luustoliiton ammattilaiskoulutus Luustotiedon ajankohtaispäivä järjestetään Jyväskylässä tiistaina 18.11.2014. Aiheena on edelleen Käypä hoito -suositus ja sen käytännön toteuttaminen. Luennoitsijoina ovat mm. Endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri Käypä hoito -työryhmän jäsen Anna-Mari Koski. Koulutuspäivä on maksuton.

Avokuntoutusfoorumi järjestetään torstaina 27.11.2014 Tampere-talossa. Foorumi kokoaa yhteen yli 50-vuotialle avokuntoutusta kehittävät, järjestävät ja tutkivat asiantuntijat ensimmäistä kertaa Suomessa. Foorumissa keskustellaan mm. avokuntoutuksen toteuttamisesta, sen vaikuttavuudesta ja taloudellisista näkökulmista. Lisätietoja: www.luustoliitto.fi/avokuntoutus. Foorumin järjestäjänä toimii Suomen Luustoliitto yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton, Aivoliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Foorumi on maksullinen.