Olet täällä

Osteoporoosin Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -organisaatio julkaisee eri sairauksien hoitosuosituksia, jotka linjaavat potilaiden hoitoa tieteelliseen tutkimukseen nojautuvaksi ja tasapuoliseksi maassamme. Ensisijaisesti erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilöstölle suunnatun osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen lisäksi Duodecim on laatinut osteoporoosin hoitosuosituksesta myös erillisen potilasversion.

Osteoporoosista julkaistiin ensimmäinen Käypä hoito-suositus vuonna 2000 ja lokakuussa 2006 julkaistiin päivitetty versio. Uusimmat päivitykset valmistuivat huhtikuussa 2014; tässä uusi keskeinen sanoma:  

Keskeinen sanoma

  • Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten.
  • Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ainoastaan luuntiheysmittauksella. Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin.
  • FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) on murtumien riskitekijäanalyysi. Se laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien todennäköisyyden (%) kymmenen vuoden ajaksi, mikä helpottaa murtumariskin kokonaisarviota ja hoitopäätöksen tekoa.
  • Osteoporoosin ehkäisyssä keskeisiä väestötason kohteita ovat kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen, oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen, tupakoinnin lopettaminen ja kaatumisen ehkäisy. Ravinnon kalsium on ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja. Osteoporoosipotilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite 75–120 nmol/l).
  • Osteoporoosin lääkehoito on kohdistettava suuren riskin potilaisiin.
  • Osteoporoosin alueellisen hoidon järjestelyt on aloitettava sekundaaripreventiosta eli murtuman jo sairastaneista. Erityistä huomiota vaatii nikamamurtumapotilaiden tunnistaminen.

 

Osteoporoosin Käypä hoito -suositus
Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen potilasversio

 

Muita Osteoporoosiin liittyviä Käypä hoito -suosituksia:

Liikunnan Käypä hoito -suositus
Liikunnan Käypä hoito -suosituksen potilasversio

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus
Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen potilasversio

Tupakkariippuvuuden ja tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suositus
Tupakkariippuvuuden ja tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suosituksen potilasversio